Midzynarodowa Wystawa Kotow Rasowych w Toruniu 19-20.09.2015

Wystawa w Toruniu 19-20 wrzesnia 2015 bardzo udana.

Emi dwa dni otrzymala ocene EX1, dwa razy Nom Bis i jeden raz BIV.