Miot J Umi Sense of Beauty i Ferdek Torunisko*PL

                                                                  Miot J zawital w hodowli w dniu 26 sierpień 2014r.

Sa dwie kotki i trzy kocurki