Viva Cezar

Dnia 19.10.2012r Diana Phu Quoc's urodziła kocura o imieniu Cezar Torunisko*PL. Ojcem został Apollo z Torunia phu Quoc's